Occurrences

Mahābhārata
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 1, 61, 23.2 citravarmeti vikhyātaḥ kṣitāvāsīt sa pārthivaḥ //
MBh, 1, 61, 83.17 citrabāhuścitravarmā suvarmā durvimocanaḥ /
MBh, 1, 108, 6.3 citrabāṇaścitravarmā suvarmā durvimocanaḥ //
MBh, 5, 4, 13.2 pāpajit prativindhyaśca citravarmā suvāstukaḥ //
MBh, 7, 98, 37.1 citraketuḥ sudhanvā ca citravarmā ca bhārata /
MBh, 7, 106, 29.2 sumuktaiścitravarmāṇaṃ nirbibheda trisaptabhiḥ //
MBh, 7, 111, 18.2 citrāyudhaścitravarmā samare citrayodhinaḥ //
MBh, 8, 4, 103.1 vīraḥ śrutāyuś ca śrutāyudhaś ca citrāṅgadaś citravarmā sa vīraḥ /
MBh, 8, 10, 14.1 tacchiro nyapatad bhūmau sumahac citravarmaṇaḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 7, 475.1 citrākṣaścitravarmā ca citrabāṇaḥ śarāsanaḥ /