Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 11.2 cirajīvī ca madhuro maṅgalyaḥ kūrcaśīrṣakaḥ //
RājNigh, Śālm., 8.1 śālmaliś cirajīvī syāt picchilo raktapuṣpakaḥ /
RājNigh, Siṃhādivarga, 109.2 ātmaghoṣo mahālolaścirajīvī calācalaḥ //