Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Rasendrasārasaṃgraha

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 8, 128.1 priyaṅguṃ kauṭajaṃ bījaṃ kamalasya ca kesaram /
AHS, Cikitsitasthāna, 10, 13.1 citrakaṃ kauṭajaṃ kṣāraṃ tathā lavaṇapañcakam /
AHS, Cikitsitasthāna, 12, 42.2 saptāhvaṃ kauṭajaṃ mūlaṃ somavalkaṃ nṛpadrumam //
AHS, Cikitsitasthāna, 16, 23.2 kauṭajatriphalānimbapaṭolaghananāgaraiḥ //
AHS, Kalpasiddhisthāna, 1, 44.1 kauṭajaṃ sukumāreṣu pittaraktakaphodaye /
AHS, Kalpasiddhisthāna, 1, 45.2 pāyayet kauṭajaṃ bījaṃ yuktaṃ kṛśarayāthavā //
AHS, Kalpasiddhisthāna, 2, 24.1 trivṛtā kauṭajaṃ bījaṃ pippalī viśvabheṣajam /
AHS, Utt., 18, 49.2 kauṭajeṅgudakārañjabījaśamyākavalkalaiḥ //
Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 38, 94.1 śatāhvā madhukaṃ bījaṃ kauṭajaṃ phalam eva ca /
Su, Utt., 39, 188.1 kauṭajaṃ ca phalaṃ hanyāt sevyamānaṃ kaphajvaram /
Su, Utt., 40, 40.1 elā sāvarakaṃ kuṣṭhaṃ haridre kauṭajā yavāḥ /
Su, Utt., 40, 41.2 aralutvak taindukī ca dāḍimī kauṭajī śamī //
Su, Utt., 40, 42.1 pāṭhā tejovatī mustaṃ pippalī kauṭajaṃ phalam /
Su, Utt., 40, 65.1 pāṭhā mustaṃ haridre dve pippalī kauṭajaṃ phalam /
Su, Utt., 40, 90.1 kauṭajaṃ phāṇitaṃ vāpi hantyatīsāramojasā /
Su, Utt., 40, 93.2 rasāñjanaṃ sātiviṣaṃ tvagbījaṃ kauṭajaṃ tathā //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 71.1 kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Rasendrasārasaṃgraha
RSS, 1, 326.1 śṛṅgaverasya mūlāni nirguṇḍī kauṭajaṃ phalam /