Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 13.2 chinnodbhavāmṛtalatā ca rasāyanī ca chinnā ca somalatikāmṛtasambhavā ca //
RājNigh, Parp., 20.2 chinnā granthinikā mātā sthavirā lobhanī tathā /
RājNigh, Ekārthādivarga, Ekārthavarga, 37.1 chinnāyāṃ tu guḍūcī syānnārāyaṇyāṃ śatāvarī /