Occurrences

Nāṭyaśāstra
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rājanighaṇṭu
Śārṅgadharasaṃhitā
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
Bhāvaprakāśa

Nāṭyaśāstra
NāṭŚ, 2, 34.1 chinnāyāṃ tu caturbhāge prayokturnāśa ucyate /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 1.1 guḍūcyamṛtavallī ca chinnā chinnaruhāmṛtā /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 38.2 guḍūcī kuṇḍalī chinnā vayasthāmṛtavallarī //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 13.2 chinnodbhavāmṛtalatā ca rasāyanī ca chinnā ca somalatikāmṛtasambhavā ca //
RājNigh, Parp., 20.2 chinnā granthinikā mātā sthavirā lobhanī tathā /
RājNigh, Ekārthādivarga, Ekārthavarga, 37.1 chinnāyāṃ tu guḍūcī syānnārāyaṇyāṃ śatāvarī /
Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2 chinnārasānupānena jvaraghnī guṭikā matā //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 104.1 yadā chardirbhavettasya dadyācchinnāśṛtaṃ tadā /
ŚdhSaṃh, 2, 12, 287.2 aṇḍavṛddhiṃ jayedetacchinnāsattvamadhuplutam //
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2, 19.0 chinnārasānupāneneti //
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2, 20.0 chinnā guḍūcī tasyāḥ svarasenānupānam //
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 289.2, 21.0 anupāne varākvāthaṃ triphalākvātham chinnāsatvaṃ guḍūcīsatvaṃ //
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, Guḍūcyādivarga, 6.2 chinnā chinnaruhā chinnodbhavā vatsādanīti ca //