Occurrences

Śārṅgadharasaṃhitā
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā

Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2 chinnārasānupānena jvaraghnī guṭikā matā //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 104.1 yadā chardirbhavettasya dadyācchinnāśṛtaṃ tadā /
ŚdhSaṃh, 2, 12, 287.2 aṇḍavṛddhiṃ jayedetacchinnāsattvamadhuplutam //
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2, 19.0 chinnārasānupāneneti //
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 289.2, 21.0 anupāne varākvāthaṃ triphalākvātham chinnāsatvaṃ guḍūcīsatvaṃ //