Occurrences

Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rājanighaṇṭu
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
Bhāvaprakāśa

Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 1.1 guḍūcyamṛtavallī ca chinnā chinnaruhāmṛtā /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 38.2 guḍūcī kuṇḍalī chinnā vayasthāmṛtavallarī //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 13.2 chinnodbhavāmṛtalatā ca rasāyanī ca chinnā ca somalatikāmṛtasambhavā ca //
RājNigh, Parp., 20.2 chinnā granthinikā mātā sthavirā lobhanī tathā /
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2, 20.0 chinnā guḍūcī tasyāḥ svarasenānupānam //
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, Guḍūcyādivarga, 6.2 chinnā chinnaruhā chinnodbhavā vatsādanīti ca //