Occurrences

Jaiminīyabrāhmaṇa
Kāṭhakasaṃhitā
Sāmavidhānabrāhmaṇa
Taittirīyabrāhmaṇa
Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 1, 104, 9.0 jagatyāṃ prastutāyāṃ gāyatram eva gāyan diśaḥ paśūn manasā gacchet //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 9, 16, 55.0 gāyatryāṃ vasavas triṣṭubhi rudrā jagatyām ādityā iti //
Sāmavidhānabrāhmaṇa
SVidhB, 1, 1, 15.1 sa yadā gāyatraṃ bṛhatyāṃ gāyati bārhataṃ jagatyām jāgataṃ triṣṭubhi samatāṃ cāpadyate /
Taittirīyabrāhmaṇa
TB, 2, 2, 3, 7.4 gāyatriyāṃ triṣṭubhi jagatyām iti /
Mahābhārata
MBh, 12, 195, 1.3 jalāt prasūtā jagatī jagatyāṃ jāyate jagat //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 10, 31.1 asaṃvṛtāyām āsīno jagatyāṃ dīrgham ucchvasan /
Rām, Ay, 93, 14.1 jagatyāṃ puruṣavyāghra āste vīrāsane rataḥ /
Rām, Ay, 95, 10.1 tathā hi patitaṃ rāmaṃ jagatyāṃ jagatīpatim /
Rām, Ār, 41, 7.2 jagatyāṃ jagatīnātha māyaiṣā hi na saṃśayaḥ //
Rām, Yu, 35, 18.2 nipetatur maheṣvāsau jagatyāṃ jagatīpatī //