Occurrences

Bodhicaryāvatāra
Kumārasaṃbhava
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Haribhaktivilāsa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
Sātvatatantra

Bodhicaryāvatāra
BoCA, 10, 38.2 pūjāmeghairanantaiśca pūjayantu jagadgurum //
Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 6, 15.1 atha te munayaḥ sarve mānayitvā jagadgurum /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 20, 96.1 praṇavenātha sāmnā tu namaskṛtya jagadgurum /
LiPur, 1, 37, 23.1 bhavantamavahadviṣṇurdevadevaṃ jagadgurum /
LiPur, 1, 41, 10.2 dadāha bhagavānsarvaṃ brahmāṇaṃ ca jagadgurum //
LiPur, 1, 69, 55.1 bhūbhāranigrahārthaṃ ca hyavatīrṇaṃ jagadgurum /
LiPur, 1, 71, 14.2 brahmāṇamabruvandaityāḥ praṇipatya jagadgurum //
LiPur, 1, 98, 162.2 pūjayāmāsa bhāvena nāmnā tena jagadgurum //
LiPur, 1, 98, 194.1 jagmatuḥ praṇipatyainaṃ devadevaṃ jagadgurum /
LiPur, 1, 100, 35.2 tataḥ prajāpatiṃ dharmaṃ kaśyapaṃ ca jagadgurum //
LiPur, 2, 14, 30.1 viśvaṃbharātmakaṃ devaṃ sadyojātaṃ jagadgurum /
LiPur, 2, 22, 80.1 yaḥ sakṛdvā yajeddevaṃ devadevaṃ jagadgurum /
LiPur, 2, 27, 25.1 nādopari śivaṃ dhyāyed oṃkārākhyaṃ jagadgurum /
Matsyapurāṇa
MPur, 154, 6.1 jagmurjagadguruṃ draṣṭuṃ śaraṇaṃ kamalodbhavam /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 2, 5, 12.2 yanmāyayā durjayayā māṃ vadanti jagadgurum //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 1.1 taṃ śrīmatkṛṣṇacaitanyaṃ vande jagadgurum /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 11, 5.1 brahmāṇaṃ vā suraśreṣṭha keśavaṃ vā jagadgurum /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 56, 5.2 abhyarcyeśaṃ jagannāthaṃ devadevaṃ jagadgurum //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 82, 6.1 tatra tīrthe naraḥ snātvā samabhyarcya jagadgurum /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 90, 83.1 pradakṣiṇanti ye martyā jalaśāyijagadgurum /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 132, 7.1 prabhāte vimale snātvā tatra tīrthe jagadgurum /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 136, 20.2 ahalyā tu gate deve sthāpayitvā jagadgurum //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 150, 40.1 gate cādarśanaṃ deve kāmadevo jagadgurum /
Sātvatatantra
SātT, 5, 31.2 tasmin yajanti raktābhaṃ yajñamūrtiṃ jagadgurum //
SātT, 7, 24.1 mahāpātakayukto 'pi kīrtayitvā jagadgurum /
SātT, 9, 9.1 tair āgamair mandadhiyā hitvā kṛṣṇaṃ jagadgurum /