Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Su, 42, 7.1 ardhacandreṇa vadane śirasyekena karṇinā /
Rām, Yu, 44, 18.2 dūrād eva mahābāṇair ardhacandrair vyadārayat //
Rām, Yu, 47, 96.2 kṣurārdhacandrottamakarṇibhallaiḥ śarāṃśca cicheda na cukṣubhe ca //
Rām, Yu, 47, 130.1 taṃ vihvalantaṃ prasamīkṣya rāmaḥ samādade dīptam athārdhacandram /
Rām, Yu, 55, 117.2 dvāvardhacandrau niśitau pragṛhya cicheda pādau yudhi rākṣasasya //
Rām, Yu, 57, 57.1 kṣuraprair ardhacandraiśca bhallaiśca niśitaiḥ śaraiḥ /
Rām, Yu, 59, 66.2 ardhacandreṇa cicheda lakṣmaṇaḥ paravīrahā //
Rām, Yu, 62, 12.2 hemacandrārdhacandrāṇi candraśālonnatāni ca //
Rām, Yu, 67, 12.2 śaraiścandrārdhacandraiśca sa rathaḥ samalaṃkṛtaḥ //
Rām, Yu, 87, 44.2 candrārdhacandravaktrāṃśca dhūmaketumukhān api //
Rām, Utt, 62, 11.1 ardhacandrapratīkāśā yamunātīraśobhitā /