Occurrences

Taittirīyabrāhmaṇa
Āpastambaśrautasūtra

Taittirīyabrāhmaṇa
TB, 2, 1, 3, 6.6 anūcyevāsya prajārdhukā bhavati /
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 6, 7, 8.1 yadi kāmayeta jyeṣṭhato 'sya prajārdhukā syād iti pūrṇaṃ prathamam unnayet tata ūnataramūnataram /