Occurrences

Bījanighaṇṭu
Gopathabrāhmaṇa
Śatapathabrāhmaṇa
Mahābhārata
Manusmṛti
Garuḍapurāṇa
Parāśarasmṛtiṭīkā

Bījanighaṇṭu
BījaN, 1, 35.1 akrūrākhyā vidārī ca aṃkāre rudrarākiṇī /
Gopathabrāhmaṇa
GB, 1, 2, 18, 16.0 rathantaraṃ nāma me sāmāghoraṃ cākrūraṃ ca //
GB, 1, 2, 20, 16.0 tasya dvaitaṃ nāmādhattāghoraṃ cākrūraṃ ca //
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 5, 4, 3, 12.2 na vā eṣa krūrakarmaṇe bhavati yadyajamānaḥ krūramiva vā etat karoti yadāha jināmīmāḥ kurva imā iti tatho hāsyaitadakrūraṃ kṛtam bhavati tasmāt tāvanmātrīrvā bhūyasīrvā pratidadāti //
Mahābhārata
MBh, 7, 159, 30.1 tat sampūjya vaco 'krūraṃ sarvasainyāni bhārata /
Manusmṛti
ManuS, 2, 33.1 strīṇāṃ sukhodyam akrūraṃ vispaṣṭārthaṃ manoharam /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 15, 81.2 akrūraḥ krūrarūpaścaakrūrapriyavanditaḥ //
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 123.1 strīṇāṃ sukhodyamakrūraṃ vispaṣṭārthaṃ manoramam /