Occurrences

Kirātārjunīya
Liṅgapurāṇa

Kirātārjunīya
Kir, 2, 58.1 avahitahṛdayo vidhāya sa arhām ṛṣivad ṛṣipravare gurūpadiṣṭām /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 85, 28.2 tad idānīṃ pravakṣyāmi śṛṇu cāvahitākhilam //