Occurrences

Śukasaptati

Śukasaptati
Śusa, 3, 2.15 tato rājñā tadavalokanāya prahitāḥ puruṣāḥ /
Śusa, 8, 3.13 sa pumānprajvalane kutūhalī yakṣāyatanaṃ muktvā tatrāvalokanāya gataḥ /
Śusa, 28, 2.4 īdṛśaṃ vyatikaraṃ janācchrutvā tatpatistatrāvalokanāya svayaṃ gataḥ /