Occurrences

Carakasaṃhitā
Viṣṇupurāṇa

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 6, 35.2 udamanthaṃ divāsvapnam avaśyāyaṃ nadījalam //
Ca, Sū., 6, 45.1 vasāṃ tailam avaśyāyamaudakānūpam āmiṣam /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 3, 12, 18.2 avaśyāyaṃ ca rājendra puro vātātapau tathā //