Occurrences

Mahābhārata
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā
Viṣṇupurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Āyurvedadīpikā

Mahābhārata
MBh, 12, 156, 10.1 satyaṃ nāmāvyayaṃ nityam avikāri tathaiva ca /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Śār., 3, 114.2 svabhāvajaṃ sthiraṃ sattvam avikāri vipatsv api //
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 34, 23.1 doṣaghnam aglānikaram avikāri viparyaye /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 18, 53.2 tadbrahma paramaṃ nityamavikāri bhavānaja //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 29, 20.2 evaṃ yogarataṃ ceta ātmānam avikāri yat //
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Cik., 1, 61.2, 11.0 aviṣamiti viṣam avikāri //