Occurrences

Divyāvadāna
Trikāṇḍaśeṣa

Divyāvadāna
Divyāv, 17, 273.1 asti deva uttarakurur nāma dvīpaḥ //
Divyāv, 17, 280.1 śrūyate uttarakurur nāma dvīpaḥ //
Trikāṇḍaśeṣa
TriKŚ, 2, 3.2 bhadrāśvam uttarakurur hiraṇmayamilāvṛtam //