Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Agnipurāṇa
Amarakośa
Viṣṇupurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 3, 50, 3.2 akṣapriyaḥ satyavādī mahān akṣauhiṇīpatiḥ //
MBh, 4, 63, 13.1 evaṃ sa rājā matsyānāṃ virāṭo 'kṣauhiṇīpatiḥ /
MBh, 4, 67, 18.2 samastākṣauhiṇīpālā yajvāno bhūridakṣiṇāḥ /
MBh, 5, 20, 17.1 apare puruṣavyāghrāḥ sahasrākṣauhiṇīsamāḥ /
MBh, 5, 56, 8.2 pṛthak pṛthag anuprāptau pṛthag akṣauhiṇīvṛtau //
MBh, 5, 56, 9.2 akṣauhiṇīparivṛtāḥ pāṇḍavān abhisaṃśritāḥ //
MBh, 5, 149, 45.2 akṣauhiṇīpatīṃścānyānnarendrān dṛḍhavikramān //
MBh, 6, 19, 19.1 samudyojya tataḥ paścād rājāpyakṣauhiṇīvṛtaḥ /
MBh, 6, 65, 11.1 dakṣiṇaścābhavat pakṣaḥ kaikeyo 'kṣauhiṇīpatiḥ /
MBh, 7, 10, 7.1 sunāmā nāma vikrāntaḥ samagrākṣauhiṇīpatiḥ /
MBh, 7, 10, 12.2 pareṇa ghātayāmāsa pṛthag akṣauhiṇīpatim //
MBh, 7, 101, 74.1 evam uktvā mahārāja drupado 'kṣauhiṇīpatiḥ /
MBh, 8, 51, 14.2 akṣauhiṇīpatīn ugrān saṃrabdhān yuddhadurmadān //
MBh, 9, 23, 30.1 akṣauhiṇīpatīn dṛṣṭvā bhīmasenena pātitān /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 50, 21.2 akṣauhiṇīparivṛtaḥ paricakrāma medinīm //
Rām, Bā, 53, 12.1 iyam akṣauhiṇīpūrṇā savājirathasaṃkulā /
Rām, Yu, 31, 83.1 teṣām akṣauhiṇiśataṃ samavekṣya vanaukasām /
Rām, Utt, 25, 33.1 akṣauhiṇīsahasrāṇi catvāryugrāṇi rakṣasām /
Rām, Utt, 38, 2.1 akṣauhiṇīsahasraiste samavetāstvanekaśaḥ /
Agnipurāṇa
AgniPur, 13, 26.1 saptākṣauhiṇīśa āsīddharmarājo raṇāya saḥ /
AgniPur, 13, 27.1 ekādaśākṣauhiṇīśaṃ nṛpaṃ duryodhanaṃ tadā /
AgniPur, 14, 21.1 akṣauhiṇīpramāṇaṃ tu aśvatthāmā mahābalaḥ /
Amarakośa
AKośa, 2, 548.1 anīkinī daśānīkinyakṣauhiṇyatha saṃpadi /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 37, 2.2 avatārayāmāsa hariḥ samastākṣauhiṇīvadhāt //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 16, 36.1 yo vai mamātibharam āsuravaṃśarājñāmakṣauhiṇīśatam apānudadātmatantraḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 9, 69.1 akṣauhiṇīparivṛto 'tha visṛjya gehaṃ rātrau yuyutsumakhilaiḥ saha rājadāraiḥ /
BhāMañj, 10, 85.1 akṣauhiṇīpatinareśvaramauliratnaraśmicchaṭāpaṭalapāṭalapādapīṭhe /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 218, 6.1 māhiṣmatyāḥ patiḥ śrīmānrājā hyakṣauhiṇīpatiḥ /