Occurrences

Carakasaṃhitā
Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Carakasaṃhitā
Ca, Indr., 12, 27.1 vastroṣṇīṣottarāsaṅgaśchatropānadyugāśrayam /
Mahābhārata
MBh, 3, 13, 13.1 apakṛṣṭottarāsaṅgaḥ kṛśo dhamanisaṃtataḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 44, 24.1 tataś cīrottarāsaṅgaḥ saṃdhyām anvāsya paścimām /