Occurrences

Taittirīyasaṃhitā

Taittirīyasaṃhitā
TS, 4, 4, 3, 2.2 ayam uttarāt saṃyadvasus tasya senajic ca suṣeṇaś ca senānigrāmaṇyau viśvācī ca ghṛtācī cāpsarasāv āpo hetir vātaḥ prahetiḥ /
TS, 5, 2, 10, 36.1 idam uttarāt suvar ity uttarataḥ //
TS, 5, 5, 7, 22.0 yat te rudrottarād dhanus tad vāto anuvātu te //