Occurrences

Kumārasaṃbhava
Kathāsaritsāgara
Ānandakanda

Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 7, 63.1 tāvat patākākulam indumaulir uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede /
Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 2, 210.2 uttoraṇapatākāṃ tāṃ kauśāmbīṃ prāptavān kramāt //
Ānandakanda
ĀK, 1, 3, 11.2 puṣpamālāsamākīrṇāmuttoraṇapatākinīm //