Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 46, 123.1 adūragocarā yasmāttasmād utsodapānajāḥ /