Occurrences

Atharvaprāyaścittāni
Gopathabrāhmaṇa
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)

Atharvaprāyaścittāni
AVPr, 5, 1, 7.2 saṃrāḍ asi svarāḍ asi sārasvatau tvotsau prāvatām iti //
Gopathabrāhmaṇa
GB, 1, 2, 8, 1.0 prāṇāpānau janayann iti śaṅkhasya mukhe maharṣer vasiṣṭhasya putra etāṃ vācaṃ sasṛje śītoṣṇāv ihotsau prādurbhaveyātām iti //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 8, 8, 14.0 sārasvatau tvotsau prāvatām /
MS, 1, 8, 8, 14.0 ity ṛksāme vai sārasvatā utsau //
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
VSM, 13, 35.2 samrāḍ asi svarāḍ asi sārasvatau tvotsau prāvatām //