Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Vaitānasūtra
Ṛgveda

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 6, 48, 1.2 svasti mā saṃ vahāsya yajñasyodṛci svāhā //
AVŚ, 6, 48, 2.2 svasti mā saṃ vahāsya yajñasyodṛci svāhā //
AVŚ, 6, 48, 3.2 svasti mā saṃ vahāsya yajñasyodṛci svāhā //
Vaitānasūtra
VaitS, 4, 2, 7.1 ya udṛcīti paridhānīyā /
Ṛgveda
ṚV, 1, 53, 11.1 ya udṛcīndra devagopāḥ sakhāyas te śivatamā asāma /
ṚV, 10, 77, 7.1 ya udṛci yajñe adhvareṣṭhā marudbhyo na mānuṣo dadāśat /