Occurrences

Liṅgapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Śyainikaśāstra

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 70, 118.1 sattvodrekātprabuddhastu śūnyaṃ lokamudaikṣata /
Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 41, 8.1 udrekāttatra liṅgāni doṣāṇāṃ nipatanti hi /
Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 5, 63.1 pānabhojanavaiṣamyāt pittodrekācca netrayoḥ /