Occurrences

Gokarṇapurāṇasāraḥ

Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 2, 90.1 unmajjanaṃ mahātīrthaṃ nadī vaitaraṇī tathā /
GokPurS, 8, 16.1 yasmād deśād upākrāmat tad unmajjanam ucyate /
GokPurS, 8, 17.1 unmajjanapurobhāge sarvatīrthasamanvitā /
GokPurS, 8, 19.1 unmajjane naraḥ snāto rājate khe yathoḍurāṭ /
GokPurS, 8, 20.1 elāvanam iti khyātam abhitonmajjanān nṛpa /