Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 116, 22.40 ājamīḍhājamīḍhānāṃ karmaṇā caritāṃ gatim /
MBh, 2, 42, 36.2 ājamīḍhājamīḍhānāṃ yaśaḥ saṃvardhitaṃ tvayā /
MBh, 5, 80, 22.1 ājamīḍhakulaṃ prāptā snuṣā pāṇḍor mahātmanaḥ /
MBh, 5, 88, 90.2 śūrasya rājño duhitā ājamīḍhakulaṃ gatā //