Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Rāmāyaṇa

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 8, 1, 34.0 yo vyavṛhyata so 'yam ūrṇavābhis svair āntrais saṃtitaṃsati //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 42, 21.2 vidāritāstriśūlaiśca kecid āntrair vinisrutāḥ //