Occurrences

Liṅgapurāṇa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 6, 5.2 agniṣvāttāś ca yajvānaḥ śeṣā barhiṣadaḥ smṛtāḥ //
LiPur, 1, 6, 6.2 agniṣvāttātmajā menā mānasī lokaviśrutā //
LiPur, 1, 82, 67.2 agniṣvāttā barhiṣadas tathā mātāmahādayaḥ //