Occurrences

Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 6, 6.2 agniṣvāttātmajā menā mānasī lokaviśrutā //
Matsyapurāṇa
MPur, 18, 21.1 agniṣvāttādimadhyatvaṃ prāpnotyamṛtamuttamam /
MPur, 19, 5.1 agniṣvāttādayasteṣāmādhipatye vyavasthitāḥ /
MPur, 141, 17.1 gṛhamedhinaśca yajvāno hyagniṣvāttārtavāḥ smṛtāḥ /