Occurrences

Buddhacarita
Mahābhārata

Buddhacarita
BCar, 9, 16.1 meghāmbukakṣādriṣu yā hi vṛttiḥ samīraṇārkāgnimahāśanīnām /
Mahābhārata
MBh, 7, 3, 15.1 adya gāṇḍīvamuktānām aśanīnām iva svanaḥ /
MBh, 7, 73, 14.2 śuśruve śakramuktānām aśanīnām iva svanaḥ //