Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 5, 143.1 kṛtābhivādo guruṇā pariṣvaktaś ca sāśruṇā /
BKŚS, 7, 64.1 rumaṇvatā tataḥ proktaṃ kapolāgalitāśruṇā /
BKŚS, 28, 71.2 tanūruhavikāreṇa sāśruṇāliṅgitā balāt //