Occurrences

Kāvyālaṃkāra

Kāvyālaṃkāra
KāvyAl, 5, 27.1 sādhyena liṅgānugītastadabhāve ca nāstitā /