Occurrences

Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī
Rasaratnasamuccayaṭīkā

Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī
KādSvīS, 1, 20.1 haripriyāvatāṃ janānām etac chākheṇānuvartanam atyāvaśyakam //
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī
KādSvīSComm zu KādSvīS, 16.1, 4.0 saṃprasāraṇaviśiṣṭatīyapratyayasya prakṛtibhūtāyām avasthāyāṃ tu nātyāvaśyakam ity āha //
Rasaratnasamuccayaṭīkā
RRSṬīkā zu RRS, 10, 50.2, 23.0 ādau kṣetrīkaraṇaṃ cāvaśyakam //