Occurrences

Mahābhārata
Manusmṛti
Rāmāyaṇa
Daśakumāracarita
Harivaṃśa
Kāvyādarśa
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Vaiśeṣikasūtravṛtti
Garuḍapurāṇa
Parāśarasmṛtiṭīkā
Śukasaptati
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 24, 7.4 jānantyapyatulaṃ vīryam āśīrvādasamanvitam /
MBh, 1, 105, 22.2 abhyanandanta vai pāṇḍum āśīrvādaiḥ pṛthagvidhaiḥ /
MBh, 3, 44, 11.1 āśīrvādaiḥ stūyamāno divyavāditranisvanaiḥ /
MBh, 3, 68, 19.1 evam ukto 'rcayitvā tām āśīrvādaiḥ sumaṅgalaiḥ /
MBh, 3, 92, 14.1 tapobhiḥ kratubhir dānair āśīrvādaiś ca pāṇḍava /
MBh, 3, 145, 32.3 āśīrvādān prayuñjānāḥ svādhyāyaniratā bhṛśam //
MBh, 3, 195, 33.1 sabhājya cainaṃ vividhair āśīrvādais tato nṛpam /
MBh, 7, 87, 60.3 āśīrvādaiḥ pariṣvaktaḥ sātyakiḥ śrīmatāṃ varaḥ //
MBh, 12, 39, 12.2 āśīrvādān dvijair uktān pratigṛhya samantataḥ //
MBh, 12, 39, 16.1 sa saṃvṛtastadā viprair āśīrvādavivakṣubhiḥ /
MBh, 12, 39, 24.1 vṛtaḥ sarvaistadā viprair āśīrvādavivakṣubhiḥ /
MBh, 13, 96, 46.2 āśīrvādastvayā proktaḥ śapatho balasūdana /
Manusmṛti
ManuS, 2, 33.2 maṅgalyaṃ dīrghavarṇāntam āśīrvādābhidhānavat //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 15, 4.1 āśīrvādān bahūñ śṛṇvan suhṛdbhiḥ samudīritān /
Rām, Utt, 73, 15.1 taṃ prayāntaṃ munigaṇā āśīrvādaiḥ samantataḥ /
Daśakumāracarita
DKCar, 1, 5, 23.1 tasminnavasare dharaṇīsura ekaḥ sūkṣmacitranivasanaṃ sphuranmaṇikuṇḍalamaṇḍito muṇḍitamastakamānavasametaś caturaveśamanoramo yadṛcchayā samāgataḥ samantato 'bhyullasattejomaṇḍalaṃ rājavāhanamāśīrvādapūrvakaṃ dadarśa /
Harivaṃśa
HV, 5, 38.2 āśīrvādāḥ prayujyante sūtamāgadhabandibhiḥ //
Kāvyādarśa
KāvĀ, Dvitīyaḥ paricchedaḥ, 142.1 ity āśīrvacanākṣepo yad āśīrvādavartmanā /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 25, 40.1 praviśya bhavanaṃ kṛṣṇa āśīrvādābhivardhitaḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 131, 14.1 puṇyāhaśabdānuccerur āśīrvādāṃśca vedagān /
Vaiśeṣikasūtravṛtti
VaiSūVṛ zu VaiśSū, 6, 1, 8, 1.0 aduṣṭaṃ brāhmaṇaṃ bhojayitvā tadīyād āśīrvādādisamabhivyāhārāt puruṣābhyudayaḥ //
VaiSūVṛ zu VaiśSū, 6, 1, 9, 1.0 satyapyāśīrvādādivacane duṣṭaṃ brāhmaṇaṃ bhojayitvābhyudayo na prāpyate //
VaiSūVṛ zu VaiśSū, 6, 1, 11.1, 1.0 kṛtamahāpātakasya saṃbhāṣaṇamātrādeva doṣeṇa yujyate kimuta bhojanādinā iha samabhivyāhāraḥ sambhāṣaṇam pūrvatrāśīrvādaḥ //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 112, 12.2 āśīrvādaparo nityameṣa rājapurohitaḥ //
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 123.2 maṅgalyaṃ dīrghavarṇāntam āśīrvādābhidhānavat //
Śukasaptati
Śusa, 5, 19.6 sā āśīrvādaṃ dattvā rājānamabravīt rājanmā mudhā viprānviḍambaya /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 26, 87.1 tasyai sa bhagavāṃstuṣṭo hyāśīrvādamadātparam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 27, 10.2 brahmarṣe gaccha cedānīṃ tvamāśīrvādaḥ pradīyatām //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 54, 73.2 āśīrvādāṃs tato dattvā citrasenāya dhīmate /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 97, 139.2 puṣpavṛṣṭiṃ dadurdevā āśīrvādāndvijottamāḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 97, 141.2 āśīrvādāṃstataḥ puṇyān dattvā viprā yayuḥ punaḥ //