Occurrences

Mahābhārata
Vaiśeṣikasūtravṛtti
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 13, 96, 46.2 āśīrvādastvayā proktaḥ śapatho balasūdana /
Vaiśeṣikasūtravṛtti
VaiSūVṛ zu VaiśSū, 6, 1, 11.1, 1.0 kṛtamahāpātakasya saṃbhāṣaṇamātrādeva doṣeṇa yujyate kimuta bhojanādinā iha samabhivyāhāraḥ sambhāṣaṇam pūrvatrāśīrvādaḥ //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 27, 10.2 brahmarṣe gaccha cedānīṃ tvamāśīrvādaḥ pradīyatām //