Occurrences

Mahābhārata
Manusmṛti
Daśakumāracarita
Kāvyādarśa
Kūrmapurāṇa
Vaiśeṣikasūtravṛtti
Garuḍapurāṇa
Parāśarasmṛtiṭīkā

Mahābhārata
MBh, 1, 24, 7.4 jānantyapyatulaṃ vīryam āśīrvādasamanvitam /
MBh, 12, 39, 16.1 sa saṃvṛtastadā viprair āśīrvādavivakṣubhiḥ /
MBh, 12, 39, 24.1 vṛtaḥ sarvaistadā viprair āśīrvādavivakṣubhiḥ /
Manusmṛti
ManuS, 2, 33.2 maṅgalyaṃ dīrghavarṇāntam āśīrvādābhidhānavat //
Daśakumāracarita
DKCar, 1, 5, 23.1 tasminnavasare dharaṇīsura ekaḥ sūkṣmacitranivasanaṃ sphuranmaṇikuṇḍalamaṇḍito muṇḍitamastakamānavasametaś caturaveśamanoramo yadṛcchayā samāgataḥ samantato 'bhyullasattejomaṇḍalaṃ rājavāhanamāśīrvādapūrvakaṃ dadarśa /
Kāvyādarśa
KāvĀ, Dvitīyaḥ paricchedaḥ, 142.1 ity āśīrvacanākṣepo yad āśīrvādavartmanā /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 25, 40.1 praviśya bhavanaṃ kṛṣṇa āśīrvādābhivardhitaḥ /
Vaiśeṣikasūtravṛtti
VaiSūVṛ zu VaiśSū, 6, 1, 8, 1.0 aduṣṭaṃ brāhmaṇaṃ bhojayitvā tadīyād āśīrvādādisamabhivyāhārāt puruṣābhyudayaḥ //
VaiSūVṛ zu VaiśSū, 6, 1, 9, 1.0 satyapyāśīrvādādivacane duṣṭaṃ brāhmaṇaṃ bhojayitvābhyudayo na prāpyate //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 112, 12.2 āśīrvādaparo nityameṣa rājapurohitaḥ //
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 123.2 maṅgalyaṃ dīrghavarṇāntam āśīrvādābhidhānavat //