Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 3, 145, 32.3 āśīrvādān prayuñjānāḥ svādhyāyaniratā bhṛśam //
MBh, 12, 39, 12.2 āśīrvādān dvijair uktān pratigṛhya samantataḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 15, 4.1 āśīrvādān bahūñ śṛṇvan suhṛdbhiḥ samudīritān /
Matsyapurāṇa
MPur, 131, 14.1 puṇyāhaśabdānuccerur āśīrvādāṃśca vedagān /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 54, 73.2 āśīrvādāṃs tato dattvā citrasenāya dhīmate /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 97, 139.2 puṣpavṛṣṭiṃ dadurdevā āśīrvādāndvijottamāḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 97, 141.2 āśīrvādāṃstataḥ puṇyān dattvā viprā yayuḥ punaḥ //