Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 105, 22.2 abhyanandanta vai pāṇḍum āśīrvādaiḥ pṛthagvidhaiḥ /
MBh, 3, 44, 11.1 āśīrvādaiḥ stūyamāno divyavāditranisvanaiḥ /
MBh, 3, 68, 19.1 evam ukto 'rcayitvā tām āśīrvādaiḥ sumaṅgalaiḥ /
MBh, 3, 92, 14.1 tapobhiḥ kratubhir dānair āśīrvādaiś ca pāṇḍava /
MBh, 3, 195, 33.1 sabhājya cainaṃ vividhair āśīrvādais tato nṛpam /
MBh, 7, 87, 60.3 āśīrvādaiḥ pariṣvaktaḥ sātyakiḥ śrīmatāṃ varaḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Utt, 73, 15.1 taṃ prayāntaṃ munigaṇā āśīrvādaiḥ samantataḥ /