Occurrences

Arthaśāstra
Rāmāyaṇa
Amarakośa
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Rasārṇava
Paraśurāmakalpasūtra
Rasakāmadhenu
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
Uḍḍāmareśvaratantra

Arthaśāstra
ArthaŚ, 14, 1, 11.1 pūtikarañjapattraharitālamanaḥśilāguñjāraktakārpāsapalālānyāsphoṭakācagośakṛdrasapiṣṭam andhīkaro dhūmaḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 57, 38.1 kṣveḍitāsphoṭaninadaiḥ saṃcacāleva medinī /
Amarakośa
AKośa, 2, 118.2 bhūpadī śītabhīruśca saivāsphoṭā vanodbhavā //
AKośa, 2, 129.1 arkāhvavasukāsphoṭagaṇarūpavikīraṇāḥ /
AKośa, 2, 152.2 āsphoṭā girikarṇī syādviṣṇukrāntāparājitā //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 11, 104.1 tapantakas tu sāsphoṭam idaṃ siddhim iti bruvan /
Matsyapurāṇa
MPur, 43, 40.1 yugāntābhrasahasrasya āsphoṭastvaśaneriva /
MPur, 150, 177.2 gambhīrāsphoṭanirhrādajagaddhṛdayaghaṭṭakaḥ //
MPur, 153, 34.1 kopāsphālitadīrghāgrakarāsphoṭena pātayan /
MPur, 153, 69.1 hreṣāraveṇa cāśvānāṃ guṇāsphoṭaiśca dhanvinām /
MPur, 154, 573.0 puṣpajālāvanaddheṣu dhāmasvapi prottuṅganānādrikuñjeṣvanugarjantu hemārutāsphoṭasaṃkṣepaṇāt kāmataḥ //
Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 11, 5.2 kuṭannaṭāsphoṭaphaṇijjhabilvapattūrapilvarkakapitthabhaṅgaiḥ //
Su, Utt., 39, 257.2 śirīṣakhadirāsphoṭāmṛtavallyāṭarūṣakaiḥ //
Rasārṇava
RArṇ, 6, 74.2 āsphoṭadāhabhedaiśca nirvyaṅgā nirupadravāḥ /
RArṇ, 11, 26.1 alambuṣā balā kolamāsphoṭaḥ kharamañjarī /
Paraśurāmakalpasūtra
Paraśurāmakalpasūtra, 3, 14.3 iti vāmapādapārṣṇighātakarāsphoṭasamudañcitavaktras tālatrayaṃ dattvā devyahambhāvayuktaḥ svaśarīre vajrakavacanyāsajālaṃ vidadhīta //
Rasakāmadhenu
RKDh, 1, 5, 4.2 alambuṣā balā kolī hyāsphoṭā kharamañjarī //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 53, 13.2 vṛndāsphoṭo 'bhavat teṣāṃ śīghraṃ jagmurdiśo daśa //
Uḍḍāmareśvaratantra
UḍḍT, 9, 1.2 āsphoṭī nāma vikhyātā nāgadamanīti viśrutā //