Occurrences

Arthaśāstra
Rāmāyaṇa
Amarakośa
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Rasārṇava
Paraśurāmakalpasūtra

Arthaśāstra
ArthaŚ, 14, 1, 11.1 pūtikarañjapattraharitālamanaḥśilāguñjāraktakārpāsapalālānyāsphoṭakācagośakṛdrasapiṣṭam andhīkaro dhūmaḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 57, 38.1 kṣveḍitāsphoṭaninadaiḥ saṃcacāleva medinī /
Amarakośa
AKośa, 2, 129.1 arkāhvavasukāsphoṭagaṇarūpavikīraṇāḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 150, 177.2 gambhīrāsphoṭanirhrādajagaddhṛdayaghaṭṭakaḥ //
MPur, 154, 573.0 puṣpajālāvanaddheṣu dhāmasvapi prottuṅganānādrikuñjeṣvanugarjantu hemārutāsphoṭasaṃkṣepaṇāt kāmataḥ //
Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 11, 5.2 kuṭannaṭāsphoṭaphaṇijjhabilvapattūrapilvarkakapitthabhaṅgaiḥ //
Su, Utt., 39, 257.2 śirīṣakhadirāsphoṭāmṛtavallyāṭarūṣakaiḥ //
Rasārṇava
RArṇ, 6, 74.2 āsphoṭadāhabhedaiśca nirvyaṅgā nirupadravāḥ /
Paraśurāmakalpasūtra
Paraśurāmakalpasūtra, 3, 14.3 iti vāmapādapārṣṇighātakarāsphoṭasamudañcitavaktras tālatrayaṃ dattvā devyahambhāvayuktaḥ svaśarīre vajrakavacanyāsajālaṃ vidadhīta //