Occurrences

Amarakośa
Rasakāmadhenu
Uḍḍāmareśvaratantra

Amarakośa
AKośa, 2, 118.2 bhūpadī śītabhīruśca saivāsphoṭā vanodbhavā //
AKośa, 2, 152.2 āsphoṭā girikarṇī syādviṣṇukrāntāparājitā //
Rasakāmadhenu
RKDh, 1, 5, 4.2 alambuṣā balā kolī hyāsphoṭā kharamañjarī //
Uḍḍāmareśvaratantra
UḍḍT, 9, 1.2 āsphoṭī nāma vikhyātā nāgadamanīti viśrutā //