Occurrences

Kāmasūtra

Kāmasūtra
KāSū, 4, 1, 41.1 āgate ca prakṛtisthāyā eva prathamato darśanaṃ daivatapūjanam upahārāṇāṃ cāharaṇam iti pravāsacaryā //
KāSū, 6, 2, 6.11 sakhībhiḥ pūrṇapātrasyāharaṇam /