Occurrences

Sātvatatantra

Sātvatatantra
SātT, 2, 63.1 yasmād uṣāharaṇato bhujavīryanāśād bāṇo bhaviṣyati śivānugaśāntadehaḥ /
SātT, 7, 20.2 viṣayāharaṇaṃ vipra caturthaḥ parikīrtitaḥ //