Occurrences

Toḍalatantra

Toḍalatantra
ToḍalT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 29.3 idānīṃ tāriṇīmantravāsanāṃ vada śaṃkara /
ToḍalT, Saptamaḥ paṭalaḥ, 23.3 idānīṃ pṛthivīmānaṃ vada me parameśvara //
ToḍalT, Navamaḥ paṭalaḥ, 1.3 idānīṃ śrotum icchāmi navārṇasya ca vāsanām //
ToḍalT, Navamaḥ paṭalaḥ, 36.1 idānīṃ parameśāni bhūtakātyāyanīṃ śṛṇu /
ToḍalT, Daśamaḥ paṭalaḥ, 8.1 idānīṃ śrotumicchāmi kathayasva suvistarāt /