Occurrences

Kāmasūtra

Kāmasūtra
KāSū, 3, 3, 3.20 vismayeṣu prasahyamānām indrajālaiḥ prayogair vismāpayet /