Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Āpastambaśrautasūtra
Ṛgveda

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 12, 5, 6.1 ati niho ati sṛdho aty acittim ati nirṛtim adya /
Taittirīyasaṃhitā
TS, 5, 5, 4, 31.0 cittim acittiṃ cinavad vi vidvān pṛṣṭheva vītā vṛjinā ca martān //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 16, 34, 3.1 citau hiraṇyaṃ nidhāya cittim acittim iti citikᄆptyābhimṛśati //
ĀpŚS, 16, 34, 4.4 cittim acittim /
Ṛgveda
ṚV, 4, 2, 11.1 cittim acittiṃ cinavad vi vidvān pṛṣṭheva vītā vṛjinā ca martān /