Occurrences

Yogasūtra
Kāmasūtra
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Mātṛkābhedatantra
Mṛgendraṭīkā
Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara
Toḍalatantra
Ānandakanda
Śukasaptati
Gheraṇḍasaṃhitā
Haribhaktivilāsa

Yogasūtra
YS, 2, 44.1 svādhyāyād iṣṭadevatāsaṃprayogaḥ //
Kāmasūtra
KāSū, 6, 2, 4.19 tasyārthādhigame abhipretasiddhau śarīropacaye vā pūrvasaṃbhāṣita iṣṭadevatopahāraḥ /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 5, 114.1 tataḥ sā kanyakā bhūyaḥ praṇipatyeṣṭadevatām /
Matsyapurāṇa
MPur, 67, 18.3 pūjayedvastragodānairbrāhmaṇāniṣṭadevatāḥ //
MPur, 67, 21.1 prāṅmukhaḥ pūjayitvā tu namasyanniṣṭadevatām /
Mātṛkābhedatantra
MBhT, 6, 46.1 prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā gurumantreṣṭadevatām /
MBhT, 11, 6.2 catuḥṣaṣṭyupacāreṇa pūjayed iṣṭadevatām //
MBhT, 13, 19.1 kumbhasthāpanakaṃ kṛtvā pūjayed iṣṭadevatām /
MBhT, 14, 2.1 nijeṣṭadevatārūpā dehasaṃsthā ca kuṇḍalī /
MBhT, 14, 15.1 tathaiva vāruṇīṃ dhyāyet kalāṅge sveṣṭadevatām /
Mṛgendraṭīkā
MṛgṬīkā zu MṛgT, Vidyāpāda, 8, 4.1, 7.0 evaṃ ca manovākkāyāḥ sādhanaṃ yasya tat yathākramam iṣṭadevatānudhyānanamaskārastotrapāṭhayajanādirūpadharmātmakaṃ karma parasvājihīrṣātatpravādatadupaghātādayo yathāsaṃkhyaṃ manovākkāyakarmakṛtāḥ sādhanaṃ yasya tad adharmātmakam //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 6, 56.1 harṣayandvijadevānāṃ tarpayediṣṭadevatāḥ /
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 1, 71.2 harṣayed dvijadevāṃśca tarpayediṣṭadevatām //
Toḍalatantra
ToḍalT, Caturthaḥ paṭalaḥ, 31.2 devān pitṝn ṛṣīṃścaiva tarpayediṣṭadevatām //
Ānandakanda
ĀK, 1, 7, 175.2 vamanādiviśuddhātmā pūjitasveṣṭadevataḥ //
Śukasaptati
Śusa, 1, 8.4 tataḥ kṣaṇaṃ sthitvā sveṣṭadevatāṃ hṛdi smṛtvā tāmbūlaṃ pragṛhya yāvaccalitā tāvat śukaḥ prāha siddhirastu /
Gheraṇḍasaṃhitā
GherS, 6, 7.2 tatreṣṭadevatāṃ dhyāyed yad dhyānaṃ gurubhāṣitam //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 4, 2.1 atha svagṛham āgacched ādau natveṣṭadevatām /