Occurrences

Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Mātṛkābhedatantra
Rasaratnākara
Toḍalatantra
Śukasaptati
Gheraṇḍasaṃhitā
Haribhaktivilāsa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 5, 114.1 tataḥ sā kanyakā bhūyaḥ praṇipatyeṣṭadevatām /
Matsyapurāṇa
MPur, 67, 21.1 prāṅmukhaḥ pūjayitvā tu namasyanniṣṭadevatām /
Mātṛkābhedatantra
MBhT, 6, 46.1 prāṇāyāmaṃ tataḥ kṛtvā gurumantreṣṭadevatām /
MBhT, 11, 6.2 catuḥṣaṣṭyupacāreṇa pūjayed iṣṭadevatām //
MBhT, 13, 19.1 kumbhasthāpanakaṃ kṛtvā pūjayed iṣṭadevatām /
MBhT, 14, 15.1 tathaiva vāruṇīṃ dhyāyet kalāṅge sveṣṭadevatām /
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 1, 71.2 harṣayed dvijadevāṃśca tarpayediṣṭadevatām //
Toḍalatantra
ToḍalT, Caturthaḥ paṭalaḥ, 31.2 devān pitṝn ṛṣīṃścaiva tarpayediṣṭadevatām //
Śukasaptati
Śusa, 1, 8.4 tataḥ kṣaṇaṃ sthitvā sveṣṭadevatāṃ hṛdi smṛtvā tāmbūlaṃ pragṛhya yāvaccalitā tāvat śukaḥ prāha siddhirastu /
Gheraṇḍasaṃhitā
GherS, 6, 7.2 tatreṣṭadevatāṃ dhyāyed yad dhyānaṃ gurubhāṣitam //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 4, 2.1 atha svagṛham āgacched ādau natveṣṭadevatām /