Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 7, 33.2 āpastambaḥ karotviṣṭiṃ putrīyāmadya suvrate //
MPur, 7, 34.2 āpastambastataścakre putreṣṭiṃ draviṇādhikām //
MPur, 51, 38.1 kāmyāsviṣṭiṣvabhīmānī rakṣohāyatikṛcca yaḥ /
MPur, 133, 34.2 upadravāḥ pratīkārāḥ paśubandheṣṭayastathā //